Informatii Consulare


Ambasada României în Regatul Spaniei


Adresa: Avenida de Alfonso XIII nr. 157, Madrid 28016

Telefon de urgenta: 0034-609.069.983

Telefoane relatii publice :
0034 913.501.881 ; 0034 913.597.623 ;
0034 913.504.436 ; 0034 913454553 ; 0034 914137412 ;
0034 914137425

Atasat pe probleme de munca si sociale - Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale: 0034.913.591.576
Consilier economic: 0034.913.597.623 (int. 104)
Atasat Ministerul Administratiei si Internelor : 0034.913.595.087
Atasat Ministerul Apararii Nationale : 0034.913.598.469


Fax: 00 34 913.452.917
Site Web: http://madrid.mae.ro/
E-mail: relatiipublice@embajadaderumania.es; secretariat@embajadaderumania.es
Program de lucru: luni-vineri 9:00-14:00 şi 15:00-18:00

Secţia Consulară
Adresa: La Vaguada-Fuencarral, Avda. Cardenal Herrera Oria, nr.134, Madrid 28034

Telefon de urgenta : cazuri de deces sau accidente rutiere 0034-649.656.032

Telefoane relatii publice :
0034/917.344.004 ; 0034/917.340.182 ;
0034/917.342.993 ; 0034/917.345.667

Fax: 0034 914.165.025
E-mail: secretariado@consuladoderumania.es; programari@consuladoderumania.es
Program de lucru: luni-vineri 9.00 - 17.00
Va reamintim ca, din cauza numeroaselor solicitari telefonice ale cetatenilor romani si straini, nu este posibila preluarea tuturor apelurilor. De aceea, va rugam sa folositi si celelalte mijloacele de comunicare si indeosebi e-mail-ul secretariado@consuladoderumania.es sau programari@consuladoderumania.es pentru contactarea Consulatului sau siteul www.madrid.mae.ro pentru obtinerea informatiilor consulare.

Secţia Consulară a Ambasadei României la Madrid are în jurisdicţie următoarele provincii
· Comunidad de Madrid
· Castilla y León (León, Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Ávila , Segovia)
· Insulele Canare
Daca resedinta dvs. nu este in una din aceste provincii, consultati rubrica Alte misiuni
Potrivit art. 134 din Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare, zilele de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, sunt următoarele:

- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului (15 august);
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun.Servicii consulare

1. Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri:
- de la 09.00 la 17.00 pentru depunerea actelor
- de la 15.00 la 17.00 pentru ridicarea actelor

Nu se lucrează cu publicul în zilele de sărbători legale române şi spaniole.


Atentie! Pentru obtinerea documentelor de calatorie, respectiv pasapoarte electronice temporare, simple si CRDS este necesara solicitarea unei programari la adresa programari@consuladoderumania.es, la numarul de fax. 91 416 50 25 sau direct la sediul Sectiei Consulare.

2. Informatiile consulare sunt disponibile fie la sectiunea Servicii consulare, fie pe avizierele situate la poarta Secției consulare. De asemenea, informatiile consulare pot fi obținute:
- prin e-mail la adresele relatiipublice@embajadaderumania.es sau secretariado@consuladoderumania.es;
- prin fax (la numărul 91 416 50 25);
- telefonic (la numerele 91.734.40.04, 91.734.56.67, 91.372.08.32 si 91.734.29.93)
- la biroul de informatii situat în incinta Sectiei consulare (Adresa: La Vaguada-Fuencarral, Avda. Cardenal Herrera Oria, nr.134, Madrid 28034).

3. Vă reamintim că, din cauza numeroaselor solicitări telefonice ale cetătenilor români si străini, nu este posibilă preluarea tuturor apelurilor. De aceea, vă rugăm să folositi si celelalte mijloacele de comunicare si îndeosebi e-mail-ul pentru contactarea Consulatului sau obtinerea informatiilor consulare.

4. După orele de program functionează telefonul cu numărul 649 656 032 pentru situatii de urgentă. Cazurile de urgentă sunt considerate următoarele:
- decesele
- accidentele (de muncă sau circulatie).


ACTE NOTARIALE

La cerere, se prestează cetăţenilor români aflaţi în Spania următoarele servicii:

autentificarea înscrisurilor (procuri, declaraţii)
legalizarea de copii de pe înscrisuri
legalizarea traducerilor
adeverinte, inscriptii consulare
publicare edict pentru casatorie
PROCURI SI DECLARATII


Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare precum si declaratiile pe proprie raspundere, de luare in spatiu, de acceptare/renuntare la succesiune, de calatorie etc. se completeaza la Sectia Consulara pe formulare tipizate. Pentru a intocmi o procura este necesar ca solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi imputernicită (numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate).

Procurile şi declaraţiile se semnează în faţa consulului, identificarea făcându-se cu un act romanesc valabil : paşaport, buletin, carte de identitate.


LEGALIZARE COPII DE PE INSCRISURI
Pentru legalizarea copiilor este obligatorie prezentarea originalului.

LEGALIZARE TRADUCERE
Traducerile se fac de catre traducatori autorizati de Ministerul Justitiei din Romania.

NOTA: În cazul traducerilor efectuate de un traducător jurado din Spania, este nevoie de legalizarea semnaturii si a sigiliului acestuia de catre Ministerul Afacerilor Externe si Cooperarii Spaniol, urmand ca, ulterior, aceasta sa fie legalizata cu Apostila de la Haga, demers efectuat la Tribunalul Superior de Justitie. In acest caz, nu mai este nevoie de supralegalizarea consulatului.

DOCUMENTE DE CALATORIE
TAXE CONSULARE

Valabile incepand cu data de 04.06.2010

1. TITLU DE CĂLĂTORIE-- 65 euro

2. PAŞAPORT SIMPLU ELECTRONIC ADULT/COPIL--100 euro

3. PAŞAPORT C.R.D.S. ADULT/ COPIL--100 euro

4. PAŞAPORT TEMPORAR-- 80 euro


OBTINERE PASAPORT SIMPLU

Atentie! Daca va adresati Sectiei Consulare Madrid, pentru obtinerea pasapoartelor electronice temporare, simple si CRDS este necesara solicitarea unei programari la adresa electronica progamari@consuladoderumania.es, prin fax: 91.416.50.25 sau direct la sediul consulatului. Pentru a va adresa unui alt consulat, puteti obtine datele de contact ale acestuia accesand rubrica "Alte misiuni".

PAŞAPORTUL SIMPLU se elibereazã cetãţenilor români cu domiciliul in Romania (conform legii, o persoana poate avea un singur domiciliu si mai multe resedinte temporare) si cetatenilor romani cu domiciliul in străinătate.

Noua procedura de eliberare a pasapoartelor electronice si a titlurilor de calatorie presupune prezenta obligatorie a solicitantului la sediul consulatului, inclusiv a minorilor, avand in vedere ca este necesara prelevarea amprentelor, fotografia si semnatura digitala. De asemenea, este necesara prezentarea in original a tuturor actelor necesare eliberarii documentelor de calatorie.
PAŞAPORTUL SIMPLU PENTRU CETÃŢENII CU DOMICILIUL IN ROMANIA
Documente necesare:
Cererea tip;
Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
Paşaportul anterior, dacă este cazul;
În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă cu traducerea efectuată de un traducător autorizat;
În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului;
Termen de eliberare: maxim 3 luni de zile de la data depunerii cererii.

Pentru minorii sub 14 ani:
· Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, de reprezentantul legal;

· Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii;

· Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus, pot fi formulate de o persoană împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care se prezintă împreună cu minorul;

· certificatul romanesc de naştere al minorului, în original;

· paşaportul anterior, dacă este cazul;

· cartile de identitate ale părinţilor sau a reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.

· certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi;


Termen de eliberare: maxim 3 luni de zile de la data depunerii cererii

Pentru minorii în vârstă de peste 14 ani:

· Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu pentru minorul in vârsta de peste 14 ani se formulează de catre minor, in prezenta ambiilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal;

· Cererile pot fi formulate doar in prezenta unui singur părinte atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii;

· Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus, pot fi formulate in prezenta unei persoane împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care se prezintă împreună cu minorul;

· Cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;

· Paşaportul anterior, dacă este cazul;

· Declaraţia autentificata a ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui paşaport simplu pentru minor;

· Certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox, în cazul în care se prezintă doar declaraţia unuia dintre părinţi;

· Cartile de identitate valabile ale părinţilor, în original.

Termen de eliberare: maxim 3 luni de zile de la data depunerii cererii.
Chiar functioneaza .Incearca si tu !!